Gizlilik İlkeleri

1.Giriş
Gizliliğinize ve verilerinizin güvenli olarak saklanmasına en az sizin kadar değer veriyoruz. Bu nedenle bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ile sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyoruz. Lütfen hepsini okuyun ve sitemizi o şekilde kullanmaya başlayın.
 
Hazırladığımız Gizlilik Politikası yalnızca  internet sitemiz için geçerlidir.
 
2. 3. ŞAHISLARIN SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR
Nadir de olsa bazen haberlerimizde veya sayfalarımızda bir başka siteye bağlantı vermekteyiz. Bu internet siteleri içerisinde bizim Gizlilik Politikamız kesinlikle geçerli değildir. Bu sitelerdeki olası hiçbir sorumluluğu kabul etmediğimizi bildirmek isteriz. Söz konusu sitelerin de hazırlamış olduğu gizlilik politikalarını okumayı ihmal etmeyiniz.
 
3. TOPLANILAN VERİLER
Sitemize üye olurken bize doğrudan isim, soyisim, kullanıcı adı ve e-mail gibi veriler sağlarsınız. İnternet sitemize üye olurken ve haberlerimize yorum yaparken IP adresleriniz sistemimizde depolanır.
 
4. TOPLANILAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?
Bize doğrudan sağladığınız verileri, size haberlerimizle alakalı bilgi vermek ve kullanıcı hesabınızı oluşturmak için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanağı ise onayınız ve sözleşmenin ifasıdır. IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.
 
Verileriniz üyeliğiniz süresince saklanmaktadır. Olası bir sebeple üyeliğinizi sonlandırmanız halinde bilgileriniz sistemimizden sonsuza dek silinecektir.
 
5. VERİLERİMİ PAYLAŞIYOR MUSUNUZ?
Verilerinizi resmi merciler, mahkemelerden gelen talepler dışında kesinlikle 3. kişilerle paylaşmayız.
 
6. YAŞ SINIRI
İnternet sitemize üye olmak için en az 18 yaşında olmalısınız. 18 yaşından küçüklere ait kişisel verilerin depolanması kanunen sıkıntılı olduğundan lütfen 18 yaşında değilseniz üye olmayınız. Herhangi bir sebeple 18 yaşından küçük bir üyemiz olduğu saptanırsa bu kişisel veriler derhal silinecektir. 18 yaşından küçük olduğu halde yaşını büyüterek abone olan kullanıcılardan sitemiz sorumlu değildir.
 
7. KİŞİSEL VERİLER İÇİN HAKLARIM NELER?
Aşağıda açıklanan haklarınızı iletişim sayfasımızdaki mail adresimize göndererek kullanabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi vey ok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı
Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı
İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı
Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı
 
ÖNEMLİ: Gizilik Politikamızda herhangi bir sebeple değişiklik yapabiliriz ve bunun tüm hakları bizde saklıdır. Önemli değişiklikler yaptığımızda size bunları e-posta ile bildireceğimizi bilmenizi isteriz.